Werkgeversservicepunt helpt werkgevers aan personeel

Het Werkgeversservicepunt Den Haag helpt werkgevers bij het vinden en selecteren van personeel. Deze gratis service is bedoeld om werkzoekenden die moeilijk aan een baan komen onder de aandacht te brengen bij Haagse werkgevers. Onder deze ‘werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt’ bevinden zich veel jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Deze jongeren wonen voornamelijk in de wijken Laak, Zuidwest, Transvaal en de Schilderswijk. Hier is de jeugdwerkloosheid het hoogst van Den Haag. Deze jongeren hebben geen baan en volgen geen opleiding. Het zijn veelal voortijdige schoolverlaters zonder diploma’s met weinig perspectief. Ze bevinden zich in problematische situaties, missen sollicitatievaardigheden of hebben een taalachterstand. Maar ze beschikken wél over waardevolle talenten en vaardigheden en zijn gemotiveerd! Het Werkgeversservicepunt begeleidt en traint hen zodat ze (weer) met succes aan de slag kunnen.